Vyjádření NOOL k problémům systému ověřování léčiv

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv upřesňuje situaci kolem dočasného zpomalení až nedostupnosti systému v průběhu posledních dnů. V pondělí 27. května byla identifikována oblast generující potíže v hlavní databázi a byla provedena úprava konfigurace, takže lze léky ověřovat. Dále však probíhá revize a simulace v testovacím prostředí k odhalení přesné příčiny, aby bylo možné chybu opravit eventuelně provést změny k její eliminaci. Systém je i nadále velmi intenzivně prověřován, zda neobsahuje další problematická místa tak, aby NOOL mohla garantovat všem koncovým uživatelům systému bezproblémový provoz. Dostupnost léků nebyla touto závadou omezena.

Více informací v přiložené tiskové zprávě.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.